تقویم و مناسبتها
اخبار
دانشمندان قطعات کوچکی از اپال را در شهاب‌سنگ‌ها یافتند
قطعات کوچکی از کانی اپال در درون شهاب‌سنگ‌های برشی شده در قطب جنوب پیدا شده است. مطابق با نظرات گروهی از دانشمندان به سرپرستی پروفسور Hilary Downes از لندن، شواهدی از آزادسازی آب یخ زده در سیارات اولیه منظومه شمسی توسط شهاب‌سنگ‌ها پیدا شده است.
28 تير 1395
کمان‌ آتشفشانی مخلوطی از مواد گوشته و پوسته زمین منتشر می کند
بازالت یکی از انواع رایج مواد آتشفشانی یک سهم تعجب‌آور در فرورانش پوسته اقیانوسی را نشان می‌دهد. آنالیزها نشان می‌دهند که اتم منیزیم به نحوی از پوسته، در بخش‌های عمیق زیر سطح استخراج می‌گردد.
28 تير 1395
فسیل‌های پاپ‌کورن مانند شواهدی از اثرات محیطی بر روی تعداد گونه‌ها را نشان می‌دهند
تعدادی از گونه‌ها که می‌توانند بر روی زمین وجود داشته باشند به چگونگی تغییرات محیطی وابسته می‌باشند، با توجه به جدیدترین تحقیقات توسط آنالیز فسیل‌های آبزی میکروسکوپی که فرامینفرای پلاکتونیک خوانده می‌شوند، فسیل‌های باقی‌مانده به پاپ‌کورن‌های کوچک تشبیه شده و پیشینه آنها به چند میلیون سال برمی‌گردد، پژوهش‌ها اولین شواهد آماری را که تغییرات محیطی یک cap را بر روی گونه‌ها قرار داده است، ارائه نموده‌اند.
28 تير 1395
شناسایی گسل‌های بزرگ و پنهان در داخل شهر تهران
عمده‌ترین آنها گسل پردیسان در بخش مرکزی شهر است که این گسل پنهان حداقل نرخ جنبش سه‌برابر گسل شمال تهران دارد و می‌تواند خطری به مراتب بزرگ‌تر از آن گسل و به بزرگی زمین‌لرزه‌ای که در شهر بم رخ داد را ایجاد کند.
27 تير 1395