اخبار

پژوهشکده علوم زمین

هدف اصلی از تأسیس پژوهشکده عبارتست از افزایش دانش تخصصی و پاسخ دادن به سوالات علمی مطرح در سازمان بوسیله اجرای پروژه‌های مطالعاتی از سال ۱۳۷۴ از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش در مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین‌شناسی گرایش تکتونیک دانشجو پذیرفت و از سال ۱۳۷۶ هر ساله در چهار گرایش زمین‌شناسی اقتصادی، چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی، تکتونیک و پترولوژی دانشجو می‌پذیرد. تاکنون تعداد ۲۵۲ نفر در چهار گرایش ذکر شده در مقطع کارشناسی ارشد از پژوهشکده فارغ التحصیل شده‌اند.

ادامه مطلب